Стартира група за обмяна на родителски опит

Група за обмяна на родителски опит

За родители на деца между 3 и 7 години

Голяма част от родителите си задават въпроси като: „Какво се случва с детето ми?”, „Справям ли се добре като родител?/“”, „Как мога да помогна на детето си?”, „Как трябва да постъпя, когато детето ми…?“.

Отговорите на тези и други въпроси ще търсим заедно в нашата група за обмяна на родителски опит, която стартира в Център „Слънчева пътека”.

Какво е група за обмяна на опит?

Групата за обмяна на опит е място, където всеки участник може да зададе своите въпроси, да сподели своите знания, опит, наблюдения, преживявания и успешни стратегии за възпитание, както и да получи много нови познания за детското развитие, за себе си и за собствената си родителска роля, да се обогати с много нови идеи и с конкретни начини на взаимодействие със своето дете.

Всичко това се случва в непринудена среда, сред участници със сходни интереси, но и с различни гледни точки, посредством интерактивни методи и с помощта на специалисти по детско развитие.

За кого е предназначена групата?

Групата е отворена за всички родители на деца във възрастовия период между 3 и 7 години, които искат да учат и да се развиват и по този начин да подкрепят развитието и обучението на своите деца.

Максималният брой участници в една група е 12 човека.

Каква е продължителността на груповата работа?

Срещите на една група са 10 на брой с продължителност от 2 часа.

Провеждат се по две срещи на месец, организирани във време, договорено с участниците.

За какво ще се говори по време на срещите?

Всяка среща е посветена на определена тема. Всички теми са взаимно свързани.

Програмата включва:

Тема 1: Колко различни, колко еднакви или въпросите, които си задавам като родител – среща за опознаване, за въвеждане в методите на работа на групата и за споделяне на очакванията и въпросите на участниците във връзка със заложените теми.

Тема 2: В света на детето – какво знаем за детското развитие – какво се случва с детето между 3 и 7 години и кои са неговите основни потребности.

Тема 3: Да съм добър родител – какво означава това? – какво е да си родител, какви емоции, страхове и радости носи това, какво е важно да даде един родител на детето си?

Тема 4: Как станах родител или осъзнатото родителстване – какво влияе върху ролята на родителя, как се преплита опита ни като дете с опита ни на родител.

Тема 5: Играта, в която се случва развитието – какво е значението на играта за детето и как да намерим своето място в нея.

Тема 6: Между любовта и границата – предизвикателството на родителя – кои са разумните ограничения, които да се поставят на детето и как те се отразяват на развитието на детето и на връзката родител-дете.

Тема 7: Най-важният въпрос: „Как?”– кои са позитивните техники на възпитание и как да ги прилагаме – I част.

Тема 8: Най-важният въпрос: „Как?” – кои са позитивните техники на възпитание и как да ги прилагаме – II част.

Тема 9: Златната среда или балансирано родителстване – къде е доброто съотношение между самостоятелност и зависимост, свобода и контрол, обгрижване и взискателност спрямо детето.

Тема 10: Раздяла и нова посока – обобщение и равносметка на постигнатото в групата.

Кои са водещите на групата?

Десислава Попова – психолог и логопед. Има дългогодишен опит в следните направления: консултиране на деца; групова работа с деца; работа със семейства – със затруднения при отглеждането на децата, приемни семейства, осиновители; подготовка на специалисти за работа с деца и семейства. Водещ на редица обучения-тренинзи за родители и специалисти.

Теодора Бедрозова-Петрова – психолог, психотерапевт. Работи с деца и техните родители, консултира, супервизира и обучава приемни семейства и осиновители. Води обучения и супервизии на екипи, работещи с приемни родители и кандидат-осиновители.

Как става заплащането за участие в групата?

Заплащането за участие може да бъде направено по два начина:

-заплащане на всяка отделна среща – 15 лв.

-заплащане на всички срещи предварително – 135 лв.

При присъствие на двамата родители, единият ползва 50% отстъпка от цената.

Кога стартира групата?

Групата стартира след записване на минимум 10 участника.

Как мога да се запиша?

Записването за участие става на следните места:

GSM: 0877 77 27 99 – Десислава Попова

e-mail: slanchevapateka@gmail.com

Повече