Дейности

Курсове по JUMP Math - 1 - 4 клас и подготвителна група
Всяко дете може да е успешно по математика!
JUMP Math е иновативна, научно-обоснована система за учене с желание, която изгражда вътрешна мотивация, качествено мислене, разбиране в дълбочина и обич към математиката. JUMP Math се внедрява в България от 2010г.и е одобрена от МОН. Системата се основава на най-новите изследвания на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял сват.
В групите по JUMP Math децата ще изучават материал предназначен за извънкласна подготовка, като благодарение на системата ще получат уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване и разнообразие в подходите на преподаване.

Подготвителна група – всеки вторник от 17:30 до 19:00 ч.
Група 1-2 клас – всеки понеделник от 17:30 до 19:00 ч.
Група 3-4 клас – всяка сряда от 17:30 до 19:00 ч.

Цена – 36 лв. месечна такса. Помагалата се закупуват допълнително.

Водещ – Карина Господинова – 0882 066 269

За да се включите в групата е необходимо предварително записване.

Детайлна информация за същността на метода може да намерите на www.progresivno.org


Групи за игра от 5 - 10 г. възраст
Групите за игра са подходящи за всички деца между 5 и 10 годишна възраст. Заниманията ще бъдат насочени към повишаване на мотивацията на децата, усвояване на социални умения, работа в екип, развиване на емоционалността на децата, тяхната увереност и любопитство. Те ще творят, ще създават, ще се сблъскват с интересни задачи и предизвикателства, посредством различни методики.

Водещ – Карина Господинова и Елена Симеонова.
Групите ще се провеждат всяка събота от 9:30 до 12:30 ч.
Цена – 8 лв. на посещение.


Групи за споделяне на родителски опит
Групите за споделяне на родителски опит са отворени за родители на деца в определен възрастов период. Те имат за цел да се обменят знания, опит, преживявания и техники за възпитание между родителите с подкрепата на специалисти по детско развитие. Групите се провеждат изцяло интерактивно и включват познавателни, преживелищни и забавни дейности. Срещите на една група са 10 на брой с продължителност 2 часа и се осъществяват в удобно за участниците време. Максималния брой участници в една група е 12 човека.

Водещ – Десислава Попова


Групи за подкрепа на родители
Групите за подкрепа на родители са пространство за споделяне и преработване на личните преживявания и емоции на родителите, породени в процеса на отглеждане и възпитание на децата. Фокус е личността на родителя. Групите позволяват да се изследват собствените проблеми и затруднения, да се получи различна гледна точка за тях и да се придобият умения за създаване и поддържане на баланс между родителството и личните интереси и дейности. Срещите на една група са неограничени като брой и са съобразени с потребностите на участниците. Провеждат се регулярно според предварително договорен график. Максимален брой участници в една група е 12 човека.

Водещ – Десислава Попова


Индивидуални консултации с родители по въпросите за детското развитие
Индивидуалното консултиране предоставя възможност на родители, които се сблъскват с въпроси, тревоги и затруднения при отглеждането и възпитанието на децата си да открият своите отговори, да получат целенасочена информация или да придобият нови умения за тази си роля. Консултациите се осъществяват от специалисти в областта на детското развитие и се провеждат след предварителна договорка в удобно за родителите време.

Водещ – Десислава Попова


Логопедична работа с деца
Логопедичната работа включва диагностика, корекция и консултиране на деца с езиково-говорни затруднения. Посещенията се извършват след предварителна договорка и според изработена програма между родителя и специалиста.

Водещ – Десислава Попова


Арт-занимания с деца и възрастни
Арт-заниманията са пространство за разгръщане на творческия потенциал на деца и възрастни чрез техники от различни приложни изкуства. Те са място, където всеки може да създаде и отнесе със себе си късче красота, да се запознае с различни материали и начини за работа с тях, да експериментира и да усъвършенства своята креативност. Групите се провеждат по предварително изработена програма, която се обявява в началото на всеки месец. Всяка среща за месеца е посветена на различна техника. Максимален брой участници в една група е 12 човека.

Водещ – Десислава Попова